Cévní mozková příhoda – rehabilitace

Cévní mozková příhoda – mrtvice (CMP) může mít za následek trvalé omezení pohyblivosti, přičemž téměř třetina pacientů zůstává plně závislá na pomoci ostatních při provádění běžných denních aktivit. Proto je klíčová kvalitní a intenzivní rehabilitace, která může zmírnit či napravit následky CMP a pomoci pacientům dosáhnout co největší míry nezávislosti v případě jakýchkoli deficitů.

Cíle a Metody Rehabilitace:

Rehabilitace je přizpůsobena aktuálnímu stavu klienta a vývoji onemocnění, s důrazem na podporu a obnovu:

 • Pohyblivosti a Hybnosti: Zahrnuje úpravu svalového napětí, stimulaci pohybu v posteli a podporu soběstačnosti.
 • Smyslového Vnímání: Zahrnuje stimulaci smyslových receptorů, úpravu poruch rovnováhy a zlepšení vnímání okolního prostředí.
 • Poznávacích a Psychických Funkcí: Zaměřuje se na podporu kognitivních funkcí a psychické pohody klienta.
 • Učení a Motivace: Zahrnuje instruktáž a motivaci k samostatnému cvičení a používání cvičebních technik doma.

Individuální Plán a Podpora:

Základem každé úspěšné rehabilitace je individuální rehabilitační plán, který je přizpůsoben potřebám a míře postižení každého klienta. Vzhledem k tomu, že pacienti často trpí nejen pohybovými poruchami, ale také kognitivními deficity a komunikačními problémy, je důležité, aby na rehabilitaci spolupracoval tým odborníků z různých oborů.

Rehabilitační Doporučení:

 1. Pravidelné Cvičení: Doporučuje se cvičit alespoň jednou, lépe dvakrát denně, po dobu alespoň 30 minut, s ohledem na zdravotní stav a motivaci pacienta.
 2. Bezbolestivost a Příjemnost: Cvičení by mělo být bezbolestivé a příjemné, motivující k dalšímu pokroku.
 3. Variabilita Cvičení: Doporučuje se kombinovat různé cvičební aktivity pro maximální efekt.
 4. Ošetření Obou Stran Těla: Vzhledem k přetěžování zdravé poloviny těla je důležité věnovat péči i postižené straně.

Chůze jako Důležitý Prvek Terapie:

Rehabilitace chůze pod vedením fyzioterapeuta je klíčovou součástí terapie u pacientů po CMP. Obnova chůze je zásadní pro udržení soběstačnosti a samostatnosti v běžných denních činnostech. Je důležité si uvědomit, že pacienti postižení cévní mozkovou příhodou často ztrácejí citlivost a vnímání v určitých částech těla. Někdy dochází k tomu, že pacienti se soustředí pouze na používání své „zdravé“ poloviny těla a zanedbávají postiženou stranu. V takových případech je klíčová role fyzioterapie. Fyzioterapeut se snaží pacientovi pomoci zlepšit rovnováhu a koordinaci a znovu ho naučit pohybové sekvence nezbytné pro sezení, stání a chůzi. Dbá přitom na prevenci vzniku křečovitých stahů ochrnutých svalů (spasticita), správného zatěžování kloubů a aktivně podporuje větší využívání postižené části těla. K dosažení těchto cílů se využívají různá pohybová cvičení a další fyzioterapeutické techniky.

Syndrom opomíjení:

Syndrom opomíjení, často se vyskytující u pacientů po cévní mozkové příhodě, zahrnuje nedostatečné vnímání podnětů ze strany postižené hemiparézou. Tento syndrom může vést k nedostatečnému využívání postižené strany těla a k popírání vlastních funkčních deficitů. Fyzioterapie zde sehrává klíčovou roli, podporuje obnovení rovnováhy a koordinace a učí pacienty nové pohybové sekvence potřebné pro běžné aktivity.

Syndrom opomíjení vzniká při poškození mozkové kůry nebo podkoří, obvykle v nedominantní hemisféře. Využití zrcadlových neuronů, které se aktivují při sledování pohybů okolních osob, může podpořit rehabilitaci. Tato terapie může zahrnovat i sledování vlastního pohybu v zrcadle či na monitoru počítače. Cílená aktivita, která je emocionálně podložená, může stimulovat systém zrcadlových neuronů a podpořit obnovu funkcí mozku po cévní mozkové příhodě.

Logopedie:

Logopedická terapie se zaměřuje na oblasti mluvení, porozumění, psaní a čtení, zatímco ergoterapie pomáhá pacientům zvládat každodenní činnosti, jako je oblékání, jídlo a hygiena. U zhruba třetiny pacientů s cévní mozkovou příhodou se objevují vážné poruchy řeči, často způsobené poškozením Brocova centra řeči v mozku. Tyto poruchy se snižují nebo kompenzují pomocí logopedie. Terapeutický plán logopeda se zaměřuje na různé oblasti komunikace, včetně mluvení, porozumění, psaní a čtení, a také pomáhá odstranit poruchy polykání a zlepšit pravidelnost dýchání. Pokud poruchy řeči přetrvávají, logoped může zavést neverbální formy komunikace, jako jsou gesta a řeč těla, aby pacienti byli schopni dorozumět se v každodenním životě i bez slov.

Jak s pacientem mluvit:

 • Nepřerušujte pacienta v mluvení, i když trvá dlouho, než se vyjádří.
 • Nedokončujte za pacienta věty.
 • Zaměřte se na pochopení obsahu toho, co se vám pacient snaží sdělit, nikoliv na ostatní zvuky vydávané pacientem a na špatnou artikulaci.
 • Využívejte neverbální komunikační nástroje, jako jsou gesta, mimika, kreslení a psaní.
 • Udržujte oční kontakt.
 • Mluvte pomalu, klidně a přirozeně. Tvořte krátké věty. Mezi větami dělejte krátké přestávky.

Ergoterapie:

Ergoterapie, známá také jako pracovní terapie, pomáhá pacientům po cévní mozkové příhodě znovu zvládat každodenní činnosti co nejsamostatněji. To zahrnuje úkoly jako jídlo, oblékání, nakupování nebo mytí, které mohou být náročné pro lidi s fyzickým postižením, například obtížným zavazováním zipu nebo oblékáním svetru přes hlavu. Ergoterapeut spolupracuje s pacienty na tréninku jednotlivých kroků těchto činností, přičemž využívá různé pomůcky, jako jsou podavače předmětů, vanové zvedáky nebo chodítka, v závislosti na potřebách jednotlivých pacientů.

Příběh našeho klienta

Zde je příběh jednoho našeho klienta, který prošel mozkovou mrtvicí a podstoupil rekonvalescenci u nás v domově:

Pan Novák, 73letý důchodce, se stal obětí mozkové mrtvice během rutinní návštěvy lékaře. Jeho rodina se rozhodla pana Nováka umístit v našem Seniorcentru Pohoda s tím, že potřebuje povzbuzovat a mít neustále lidi kolem sebe. Jeho cesta k zotavení byla dlouhá a náročná, ale díky podpoře našeho odborného týmu a jeho vlastní odhodlanosti se postupně vrátil zpět do života.

Ergoterapeuti pracovali s ním na posilování svalů a obnovení jemné motoriky, což mu pomohlo zvládat jednoduché denní aktivity, jako je oblékání nebo hygiena. Logopedická terapie se zaměřila na obnovení jeho řeči a komunikačních dovedností.

Během pobytu u nás se pan Novák postupně zapojil do různých terapeutických aktivit a skupinových sezení, která mu pomohla získat zpět sebevědomí a sociální interakci. Učil se novým strategiím a technikám, artterapii, jak si poradit s denními výzvami spojenými s následky mozkové mrtvice. Pomalými krůčky klient začal zase věřit sám v sebe a i když tvrdil, že už se na nohy nikdy nepostaví, že to nezvládne.

Nakonec to zvládl a nejen to! Nyní s pomocí chodítka opět sám chodí. To vše mu dalo  mnohem větší sebedůvěru a tak z ustrašeného klienta máme nyní neustále usmívajícího se pána, který má ráda všechny kolem sebe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..