Nejčastější otázky

Dříve než se začneme bavit o prvním kontaktu, řekněme si, kdy je vhodné žádost do domova pro seniory vlastně podat?
Doporučuji situaci řešit s předstihem, v rámci vyššího věku je to vždy jistota již mít alespoň podanou žádost a nečekat jen, až se stane např. nějaký úraz. Obecně je čekací doba do domovů pro seniory spíše delší, tak je na místě být prozíravý. Jakmile se snižuje soběstačnost seniora, je na čase otázku žádosti do domova zavčas otevřít, aby si s rodinou či blízkými řekli svoje očekávání a preference.
Jak probíhá první kontakt?
Obrátit se na mne mohou žadatelé telefonicky, e-mailem nebo si domluvit osobní schůzku. Někteří žadatelé, či jejich blízcí, si vyhledají informace na našich webových stránkách a pak zavolají jen o doplnění informací, které jim nejsou jasné. Ve všech případech kontaktu si společně projdeme celou situaci a zjistíme, zda domov pro seniory je vhodným řešením situace seniora. Následně představím informace k podání žádosti, ale i informace o péči v našem domově, financování služby i o tom, co vše se děje před přijetím do domova, jaký proces žadatele čeká.
Co je potřeba vyplnit?
Je potřeba vyplnit Žádost o pobyt, kterou podepíší žadatel a jeho kontaktní osoba. Součástí žádosti je i aktuální lékařská zpráva sepsaná ošetřujícím lékařem. Ideální formou je propouštěcí zpráva z nemocnice, popř. souhrnná zpráva od Vašeho praktického lékaře, popisující i kognitivní funkce a projevy člověka.K žádosti doporučujeme dodat lékařské zprávy od specialistů (kardiolog, neurolog), aby naši zdravotníci mohli lépe posoudit rozsah potřebné zdravotní péče.
Jaká je “čekací doba”?
Každou žádost posuzujeme individuálně. V tuto chvíli se doba k přijetí výrazně snížila, čekací doba u tzv. akutních žádostí je řádově v měsících.
Kdo žádosti hodnotí?
Žádosti posuzuje sociální komise domova složená z vedení domova, sociálních a zdravotních pracovníků. Žádost, kterou obdržíme, posuzujeme z hlediska předem stanovených kritérií, kterými jsou: sociální situace žadatele, možnost zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele, zdravotní stav a soběstačnost žadatele. Sociální komise přihlíží i k aktuální kapacitě domova a k možnosti uspokojení potřeb žadatele.
Co si představit pod sociálním šetřením? Jak probíhá?
Sociální šetření je dalším krokem při posuzování žádosti. Jedná se o aktualizaci informací ze žádosti, jelikož už můžou některé oblasti (soběstačnost, zdravotní stav) být jinak. Nejdůležitějším bodem sociálního šetření je však ověření vůle žadatele, zda skutečně chce do naší služby nastoupit. Jsme rádi, pokud se sociálního šetření účastní kromě žadatele o službu i někdo z jeho rodiny.
Jak probíhá “stěhování” klienta do domova pro seniory?
Na nástup nového klienta se velmi pečlivě připravujeme my i jeho blízcí. Setkáváme se zhruba 14 dní až týden v rámci schůzky před nástupem. Během schůzky se vzájemně představujeme, žadatel si prohlédne svůj nový pokoj a seznamuje se se svým budoucím spolubydlícím. V rámci tohoto setkání předáváme seznam věcí, co vše by si s sebou měl žadatel vzít a domlouváme průběh dne nástupu. V tento den nejprve podepisujeme potřebné smluvní podklady, následně pomáháme se zařízením pokoje a vybalením osobních věcí, postupně se chodí naši kolegové novému klientovi představit.
Co si může vzít s sebou? Kolik to stojí?
Našim novým klientům doporučujeme s sebou vzít svoje oblíbené předměty, které jim budou připomínat domova a navodí příjemnou atmosféru – například oblíbený obraz, hrnek, ale i oblíbené povlečení na postel. Podle velikosti nabídnutého pokoje pak lze domluvit i vlastní nábytek – oblíbené křeslo, komodu, skříň. U uživatelů se sociální službou Domov se zvláštním režimem se předpokládá, že nemohou opustit zařízení bez doprovodu z důvodu jejich nemoci, proto vždy odchází z objektu Seniorcentra se souhlasem a doprovodem rodiny či pečujícího.  Podrobněji čtěte zde.
Kolik to stojí? Můžete přijmout uživatele s trvalým pobytem mimo Ústecký kraj?    

Ano, můžeme. Přijímáme uživatele ze všech krajů České republiky a z hlavního města Prahy. Důležité je po přijmutí k nám do Seniorcentra nahlásit přechodné bydliště na naší adrese. Máte také možnost přihlásit se u nás k trvalému pobytu, a to po ukončení adaptačního období, které trvá zpravidla 3 měsíce od nástupu do Seniorcentra.

Co je příspěvek na péči? Komu náleží?    

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat v rozsahu stanoveném zákonem. Prostředky z přiznaného příspěvku na péči jsou určeny na to, aby se dotyčná osoba mohla finančně vypořádat s jinými fyzickými osobami či institucemi, které jí poskytují pomoc. Žádost se podává na Krajské pobočce Úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele. Proces správního řízení k vydání rozhodnutí trvá cca 3-4 kalendářní měsíce, přičemž se v případě přiznání vyplácí zpětně od data podání žádosti. Příspěvek na péči může osoba získat ve čtyřech stupních podle míry závislosti na druhou osobu. Konkrétně pak:

 •  Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
  O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR.

V případě umístění osoby do zařízení sociálních služeb, tedy i do našeho Seniorcentra Pohoda, náleží příspěvek na péči vždy organizaci, protože právě ta poskytuje osobě péči. Z příspěvku ne péči nelze hradit „nájem“, slouží pouze a výhradně na úkony sociální péče, které vykonává ošetřovatelský personál.

Mohu si Váš Domov  prohlédnout předem?  
Ano, můžete v době od 8.00  hod do 15:00 hod ve všední dny po telefonické domluvě se sociálním pracovníkem, telefonní čísla nalezneme v sekci kontakty.
Co když si nebude rozumět se spolubydlícím? 
Je možné sestěhovat se k jinému klientovi, se kterým si během pobytu více rozumí. Je nutné každý případ individuálně projednat.
Bydlí ženy a muži odděleně? Mohou uživatelé opouštět zařízení dle svého užívání?
Ano, výjimkou jsou manželské/partnerské páry.
Mohou uživatelé opouštět domov dle svého užívání?
Klienti  služby Domov pro seniory mohou opustit, vždy musí  odchod včas nahlásit ošetřujícímu personálu, nahlásit kde se bude zdržovat a kdy ho máme očekávat nazpět.

3 komentáře

 1. Dobrý den. Mám zájem o přijetí. Pouze však jednolůžkový pokoj.
  Jsem důchodce 74 let, trvalý pobyt v Praze. Stále ještě soběstačný a relativně zdravý, ale cítím, že síly každým rokem ubývají. Rád bych svou situaci vyřešil teď, pokud jsem ještě schopen ji řešit.
  Prosím o informaci, zda má smysl, se o Vaše zařízení vůbec ucházet.
  Děkuji a přeji fajn den. Josef Zajíc.

  1. Dobrý den,
   rádi Vám pomůžeme s umístěním , víme, že takové rozhodnutí není lehké ani pro jednu stranu, je plné smíšených pocitů a obav. S námi se nemusíte obávat, celým procesem Vás provedeme a budeme nápomocni at je situace jakkoliv náročná. v případě dotazů se neváhejte obrátit na sociálního pracovníka, který Vás celým procesem provede 🙂 Budeme v tom společně 🙂

   Je důležité si podat žádost( Najdete na našich stránkách) a přiložit lékařskou zprávu . Pokud máte nějakou lékařskou zprávu z nemocnice, tak postačuje a nemusíte mít od obvodního lékaře.

   Po podání žádosti (poštou, emailem, osobně po předchozí domluvě) se jezdím na žadatele podívat a provádím sociální šetření. Nemůžu zaručit, že místo bude ihned, ale první krok je podání výše zmiňované žádosti.

  2. Dobrý den. Určitě zašlete žádost, kterou najdete na našich webových stránkách. Jakmile se uvolní místo budeme Vás informovat. S pozdravem J.Čulíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..