Pro pečující a studenty

druhy demence

Co je to demence a jaké jsou druhy demence? To se dozvíte v tomto článku.

Co je to demence?

Demence je získané postižení, je označením pro syndrom, který vznikl následkem chronického onemocnění mozku, nebo onemocnění mozku progresivního rázu. Při demenci dochází ke zhoršení vyšších kortikálních funkcí, jako je myšlení, paměť, orientace, chápání, počítání, řeč, úsudek, schopnost učení.

V rámci tohoto syndromu jsou nerovnoměrně postiženy i jiné psychické funkce. Postupně dochází k degradaci celé osobnosti, celkové fyzické slabosti a pohybové zpomalenosti. Zhoršení kognitivních funkcí je obvykle provázeno zhoršením kontroly emocí, sociálního chování, motivace, způsobuje poruchy v aktivitách denního života.

Demence může vyplývat z kterékoli organické duševní poruchy. Zhoršení myšlení a paměti narušuje každodenní život. Zhoršení je typické u příjímání, vybavování a uchování nových informací. Velmi trpí osobnost pacienta, postupem času dochází k degradaci, celkovému úpadku až neschopnosti základní péče o sebe sama.

Druhy demence:

Alzheimerova choroba

V počátečních stádiích dochází ke změně osobnosti. Prvními příznaky bývají sklony k zapomnětlivosti, ztráta dřívějších zájmů, ochuzení myšlení, apatie, úpadek v etické a estetické sféře. Dále přicházejí poruchy soudnosti, logického úsudku, řeči, prostorové orientace a představivosti. Podrobné informace najdete na těchto stránkách.

Multiinfarktová demence

Je způsobena většími nebo častějšími infarkty v oblastech mozku. U nemocného se objevuje dezorientace, zmatenost a změny chování. Neexistuje žádná léčba, ale MID lze předcházet. Důležitá je léčba vysokého krevního tlaku a zdravá životospráva.

Parkinsonova nemoc

Způsobuje ztrátu kontroly nad činností svalů, třesení, problémy s řečí a v pozdních stadiích až tzv. zamrznutí hybnosti (nemožnost začít pohyb). Léky mohou stav pacienta stabilizovat, ale nemají vliv na zhoršující se mentální činnost.

Demence s Lewyho tělísky

Symptomy této nemoci jsou kombinací symptomů AN a Parkinsonovy nemoci. Většinou je syndrom demence doprovázen abnormálními pohyby, které jsou součástí Parkinsonovy choroby. Zatím není známa žádná účinná léčba.

Pickova nemoc

Diagnóza této nemoci je obtížná – podobá se AN, změny v chování pacienta jsou ale výraznější, někdy mohou být společensky nepřiměřené. Mění se osobnost člověka, dezorientaci nemocného může předcházet úbytek paměti.

Huntingtonova nemoc

Dědičná porucha, která se projevuje změnami osobnosti, apatií, podrážděností, poruchami emotivity. Je doprovázena nepravidelnými pohyby končetin a motorickým neklidem. Dá se dobře diagnostikovat. Pohybové a psychiatrické problémy lze léčit, ale nelze zastavit její postupné zhoršování.

Creutzfeld – Jacobova choroba

Tato choroba postihující mozek je způsobena infekcí. Příznaky jsou zhoršující se paměť, změny v chování a neschopnost koordinace pohybů. CJN se rychle zhoršuje, většinou během jednoho roku končí smrtí. Zatím není známá žádná léčba.

Normotenzní hydrocefalus

Méně časté onemocnění.  Po prodělané meningitidě, meningoencefalitidě nebo vzácně při nádoru mozku dochází k poruše cirkulace a absorpce mozkomíšního moku. Nemocní mají nejistou pomalou chůzi, ztrácí paměť a někdy dochází k inkontinenci. Nemoc lze léčit chirurgickým zákrokem.

Hydrocephalus shunt concept. Pressure on the brain poster. Ventricular system anatomy. Cerebral ventricles, production, transport and removal of cerebrospinal fluid. Medical flat vector illustration.

Specializovanou péči tvoří základní ošetřovatelská péče v komplexním procesu jednotlivé ošetřovatelské výkony:

 • bazální stimulace
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace a reedukace
 • výživa a pitný režim
 • trénink kognitivních
 • trénink kompenzačních funkcí
 • reminiscenční terapie
 • aromaterapie
 • ergoterapie
 • muzikoterapie
 • canisterapie

V našem domově máme bohaté zkušenosti se všemi druhy demence a s péčí o nemocné trpící demencí v různých stádiích. Pokud máte zájem o umístění v našem domově, domluvte si nezávaznou prohlídku, nebo nám napište >>

V naší pobytové sociální službě poskytujeme péči podle validačních přístupů: 

 • pomoci unikat nudě a stresu, stimulovat smyslové vzpomínky,
 • pomoci proti pocitu samoty a neužitečnosti, pomoci vyrovnat se s životem,
 • pomoci při aktivitách prožívat minulé radosti a nahrazovat jimi intelektuální city,
 • vrátit lidem pocit vlastní hodnoty, snížit stres způsobený životními ztrátami,
 • pomoci vyřešit nedořešené problémy z minulosti.

Pro lepší porozumění, uvádím, co je to validace – znamená respektování dezorientovaných lidí, kteří mají za sebou dlouhý běh života. Je pokorným uznáním jejich moudrosti. Zásady používané při validaci, tj. respektovat jeden druhého, umět se vcítit do druhých a přijímat je s porozuměním. Tyto zásady by měly být samozřejmé pro pracovníky v pobytových, ambulantních a terénních formách poskytovaných sociálních službách se seniory, ale i obecně pro všechny osoby, kteří mají zdravotní či mentální handicap, bez ohledu na jejich věk a stav.

Odkazy

www.canisterapie.cz

http://www.bazalni-stimulace.cz/pdf/cl_diagnoza.

http://www.Kognice.cz/

www.mneme.cz

www.treninkpameti.webnode.com

www.gerontocentrum.cz

www.alzheimer.cz

www.psychomot.cz

www.ergoterapie.cz

www.trenovanipameti.cz

www.vzpominkovi.cz

skip-treneri-pameti.webnode.cz

www.mozkocvicna.cz

vesely-podzim.webnode.cz

www.senivia.cz

druhy demence

Nově jsme pro vás připravili virtuální prohlídku. Podívejte se, jak to v našem domově vypadá.

virtuální prohlídka domova pro seniory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..