Coronavirus – opatření proti šíření nákazy v našem domově pro seniory

Vážené rodiny a příznivci našeho Seniorcentra,

v prvé řadě bychom Vám všem chtěli moc poděkovat za pomoc a dodání roušek.

Opatření proti šíření nákazy

Nás Domov má vypracovaný krizový plán, a to následovně:
– pečovatelky jsou rozděleny do dvou skupin:
skupina aktivní (pracuje již od vyhlášení nouzového stavu v látkových rouškách, doprava osobním vozem zajištěna svozem, pečovatelky nikam nechodí, pouze do práce a domů)
skupina pasivní (skupina v záloze, kdyby jsme měli nedostatek personálu)


Dále jsme omezili společné aktivity – nyní probíhají individuální aktivity na pokojích (např. canisterapie, rehabilitace, cvičení, jóga, procvičování kognitivních funkcí, míčkování, muzikoterapie apod.)


Stravování se rovněž přesunulo na pokoje klientů, tzn. neschází se větší skupina klientů nikde.

Využíváme často naší zahradu, považujeme za velmi přínosné procházky s jednotlivci, jelikož velmi pozitivně působí na psychiku a my se snažíme klienty udržovat v pohodě a dobré náladě).

Všichni zaměstnanci neustále nosí roušky – některé jsme dostali, některé jsme si sami ušili, každá pečovatelka mění roušku v pevně stanovených intervalech, samozřejmostí zůstává desinfekce rukou a předmětů s vyšším rizikem kontaminace – což platilo i v minulosti.

Zákaz návštěv od 3.3. (daleko dřív než vyhlásila vláda)
Zaměstnanci, kteří se necítí dobře, okamžitě zůstávají doma v karanténě.
Všechna nařízení plníme v předstihu několik týdnů, nečekáme na pokyny vlády (poslední pokyny, které vyšly u nás platí již více než 2 týdny).

Jsme připraveni bojovat i nadále, abychom tento boj ustáli, chybí nám respirátory FFP3, obleky, rukavice, brýle (ochranné pomůcky v případě nákazy). Tyto pomůcky můžeme opatřit, ale bohužel se jedná o velký finanční obnos, proto budeme rádi i za příspěvek formou finančního daru.
Děkujeme