Stravování, Bon appetit

Stravování pro seniory pod odborným dohledem

Poskytujeme stravování pro seniory pod odborným dohledem nutričního terapeuta, a umíme upravit a uvařit stravu dle individuálního zdravotního stavu uživatele. Sestavování stravy je pod odborným dohledem lékaře a nutriční sestry.

Příjemná jídelna

Jídelna je vybavena stoly s čalouněnými židlemi a obslužným pultem s kávovarem a pitným režimem. Dále se zde nachází světelná a zvuková technika.

Naše jídelna patří mezi multismyslovou místnost, prostředí je zde specificky vytvořené pro účely stimulace smyslů, jejímž cílem je vyvolávání kladných emocí, zážitků a možnosti získání skutečného mezilidského kontaktu při společném stolování.

Díky tomu se naši klienti nají lépe a ti, co mají problémy s chutí k jídlu jedí ve společnosti mnohem více, než kdyby  jedli sami. Proto věnujeme také pozornost úpravu jídel na talíři.

Náš pracovní tým poskytuje úkony dle individuálních potřeb uživatele:

 • krmení (dokrmování, dodržování pitného režimu),
 • úprava formy stravy (rozmělnění, mixování, krájení, nutričně kompletní tekutá výživa),
 • kontrola hmotnosti, sledování a monitorování stavu BMI,
 • upevňování návyků správného stolování,
 • doprovod do jídelny,
 • zajištění stabilizované polohy při jídle u osob s potížemi s polykáním.

Zásady správného stravování seniorů

Zdravá strava pro seniory je základem pro udržení zdraví a prevencí proti nemocem a chátrání organismu. Důležitá je pravidelnost, pestrost a také přiměřené porce To vše v našem domově pro seniory pečlivě dodržujeme.

Pestrá strava pro seniory předchází nedostatku i nadbytku živin. Proto připravujeme pro naše klienty širokou nabídku jídel a hlídáme jejich nutriční vyváženost.

Ze způsobů přípravy jídel upřednostňujeme vaření, dušení a zapékání, které jsou pro seniory nejvhodnější.

Důležitý je také pitný režim seniorů, který pečlivě hlídáme, aby naši senioři nebyli ohroženi dehydratací, která se u seniorů často vyskytuje.


Posláním každého zařízení sociálních služeb vedených zodpovědným způsobem je poskytovat péči zachovávající důstojnost, identitu klientů, kontakt s jejich rodinou a kulturou, s

přihlédnutím k měnícím se potřebám každého jednotlivce. Cílem programu Bon appetit je umožnit klientům i pracovníkům zařízení dlouhodobé péče co nejlepší zážitek z jídla a

činností s ním spojených. Filozofie programu vychází z přesvědčení, že dobré jídlo je takové jídlo, které bylo připraveno s úctou k surovinám a které je podáváno s úctou ke

strávníkům.

Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí do našeho života mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich individuálních kulturních a sociálních rolí. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů. Jídlo ve společnosti milého člověka má léčivou moc.

Klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mají právo v nejvyšší možné míře žít normálním osobním a společenským životem. Ten zahrnuje také přípravu pokrmů, stolování, volný přístup k potravinám a sdílení jídla s bližními.

Zvláštní ohledy na potřeby lidí s demencí
Dopady postupujících kognitivních změn vyvolaných Alzheimerovou chorobou a s ní související problémy jako jsou dezorientace, ztráta paměti, problémy s vyjadřováním a další znevýhodnění dále prohlubují pocit osamocení a způsobují ztrátu důstojnosti a identity.
Úbytek hmotnosti a potíže s přijímáním potravy patří k nejnepříjemnějším projevům Alzheimerovy choroby.

Problémy při jídle jsou způsobeny celou řadou faktorů. Každé stádium nemoci představuje pro nemocného i pro jeho pečovatele specifickou výzvu. Ohroženo je nejen tělesné zdraví. Jak postupující choroba narušuje důstojnost, vědomí „já“ a omezuje příležitosti k socializaci, ocitá se v nebezpečí rovněž emocionální rovnováha lidí s Alzheimerovou chorobou. Program Bon appetit se zabývá potřebami klientů i pečujících ve všech stádiích
tohoto procesu.

Problémy s vnímáním znesnadňují zacházení s nádobím a příbory.
Manipulovat s cukřenkami, slánkami a nádobkami na mléko je pro klienta stále obtížnější. Stává se, že naráží do nádobí svých sousedů u stolu, a jelikož není schopen věnovat patřičnou pozornost pocitům sytosti a hladu, buď zapomíná na hlad, nebo neustále touží po jídle.
V pokročilejších stádiích nemoci může dojít k tomu, že klient nebude schopen sedět za jídelním stolem.

Program Bon appetit nabízí pečujícím prostředky, s jejichž pomocí budou moci podporovat samostatnost klientů po co možná nejdelší dobu a které umožní klientům udržet si důstojnost a důvěru v ošetřovatele i v situaci, kdy jsou na nich fyzicky zcela závislí.

 1. Strava
  musí být hodnocena podle celé řady kritérií, jako jsou:
  Přitažlivost: Chuť: ochucování jídel, do nichž se nesmí přidávat cukr a sůl
  Konzistence: alternativy ke kaši
  Vzhled: naaranžování, barvy, obloha
  Teplota: udržování pokrmů v ideální teplotě
  Výživová hodnota
  Ačkoli nutriční hodnoty všech podávaných jídel jsou pod kontrolou nutriční terapeutky, zaměstnanci někdy do jídel přidávají cukr, aby se staly chutnějšími pro slabé jedlíky. Budeme se věnovat způsobům, jak klientům osladit jídelníček, aniž by museli požívat nadměrné množství rafinovaného cukru.
  Stravitelnost
  Kombinace snadno stravitelných pokrmů. Zatímco osoby s neporušeným vnímáním dokážou rozpoznat příčiny svých trávicích potíží a problematickým pokrmům se vyhnout, lidé s kognitivním handicapem nejsou schopni sisvé problémy vysvětlit a nemohou je tudíž účinně řešit.
  Dostupnost
  Snadno ovladatelné vybavení jídelny; pokrmy, které se dají jíst pouze lžící nebo vidličkou; pokrmy, které se dají jíst rukama; výživné přesnídávky a bufet s pokrmy, které je možné si odnést s sebou.
 2. Prostředí
  Materiální a sociální prostředí má vliv na stolování a musí být považováno za důležitou součást programu, v naprosto stejné míře, jako je tomu v lékařské péči. K aspektům prostředí, jimiž se musíme zabývat, patří:
  Prostředí
  Osvětlení, hluk, prostornost
  Zařízení a vybavení jídelny
  Sezení: výška a poloha odpovídající zvláštním potřebám klientů; rozmístění a design stolů a židlí.
  Jak správně prostřít: prostírání, ubrusy, speciální a obyčejné talíře, hrnky a příbory.
  Sociální prostředí
  Spolubydlící, rodina, zaměstnanci
 3. Servírování jídla
  Známe‐li přání a potřeby člověka, kterému jídlo podáváme, a víme‐li, jak mu jídlo co nejvíce zpříjemnit, jsme schopni zprostředkovat opravdu radostný zážitek. Umění servírování jídla v dlouhodobé péči má svoje specifika:
  Hodnocení potřeb
  Zavedení systému sběru informací o zvláštních potřebách, možnostech a zálibách jednotlivých klientů.Možnost podávání speciálně upravených jídel, např. jednotlivých soust; mechanicky upravená strava
  Programované aktivity
  Pikniky a společné stolování
  Doplňkové programy zaměřené na stimulaci smyslů
  Programy zlepšující dovednosti potřebné pro příjem potravy a schopnost těšit se z jídla
  Restrukturalizace aktivit s cílem učinit ze stolování hlavní činnost
  Volba jídelníčku
  Opatření umožňující klientům smysluplnou volbu: veřejně dostupné jídelníčky, výběr z jídel z pultu atd.
  Pozvání k jídlu
  Lákání k jídlu pomocí vůní a přípravných činností
  Metody servírování a metody pomoci při jídle
  Způsoby, jak jídlo dopravit na oddělení a ke všem klientům tak, aby se minimalizovala doba čekání a zároveň
  podporovala schopnost klientů spolupracovat a užít si stolování v největší možné míře
 4. Pečující
  Souhlas se záměry programu, postoje odpovídající hlavnímu programovému cíli, dostatečné vědomosti, speciální dovednosti, obecná obeznámenost s programem a sympatie k němu jsou nepostradatelnými podmínkami úspěchu. Program pracuje se zaměstnanci trojím způsobem: prostřednictvím budování týmu, vzdělávání a prostřednictvím podpory a dohledu při realizaci.
  Budování týmu
  Budování týmu začalo již při tematicky zaměřených setkáních. Každý úsek musí dát najevo své pevné odhodlání proměnit stolování klientů v silný zážitek. Jednotlivým zaměstnancům úseků budou přiděleny konkrétní odpovědnosti, jako například odpovědnost za péči o specifický druh náčiní či vybavení.
  Úkolem týmu programu BA s obměňujícími se členy je průběžně zabezpečovat realizaci a vývoj programu.
  Vzdělávací aktivity
  Vzdělávání zaměstnanců je důležitou součástí programu. Zúčastní se ho všichni zaměstnanci, kteří se účastní stolování klientů nebo mají vliv na jeho průběh. Trénink se zaměřuje na zásady péče o klienty s demencí, komunikační dovednosti, prostředí a účinné techniky pomoci a podpory při přípravě a podávání jídla.
  Podpora a dohled
  Podpora a trvalý dohled na realizaci programu přímo v praxi jsou pro úspěch a další rozvoj programu nezbytné. Program Bon apetit pomůže nastavit proces realizace tak, aby zodpovědní pracovníci byli v přímém kontaktu se zaměstnanci, podporovali je při realizaci a dohlíželi na použití dohodnutých metod a postupů