Stravování, Bon appetit

Poskytujeme stravování pro seniory pod odborným dohledem nutričního terapeuta, a umíme upravit a uvařit stravu dle individuálního zdravotního stavu uživatele. Sestavování stravy je pod odborným dohledem lékaře a nutriční sestry.

Jídelna je vybavena stoly s čalouněnými židlemi a obslužným pultem s kávovarem a pitným režimem. Dále se zde nachází světelná a zvuková technika.

Naše jídelna patří mezi multismyslovou místnost, prostředí je zde specificky vytvořené pro účely stimulace smyslů, jejímž cílem je vyvolávání kladných emocí, zážitků a možnosti získání skutečného mezilidského kontaktu při společném stolování.

Díky tomu se naši klienti nají lépe a ti, co mají problémy s chutí k jídlu jedí ve společnosti mnohem více, než kdyby  jedli sami. Proto věnujeme také pozornost úpravu jídel na talíři.

Náš pracovní tým poskytuje úkony dle individuálních potřeb uživatele:

  • krmení (dokrmování, dodržování pitného režimu),
  • úprava formy stravy (rozmělnění, mixování, krájení, nutričně kompletní tekutá výživa),
  • kontrola hmotnosti, sledování a monitorování stavu BMI,
  • upevňování návyků správného stolování,
  • doprovod do jídelny,
  • zajištění stabilizované polohy při jídle u osob s potížemi s polykáním.

Zdravá strava pro seniory je základem pro udržení zdraví a prevencí proti nemocem a chátrání organismu. Důležitá je pravidelnost, pestrost a také přiměřené porce To vše v našem domově pro seniory pečlivě dodržujeme.

Pestrá strava pro seniory předchází nedostatku i nadbytku živin. Proto připravujeme pro naše klienty širokou nabídku jídel a hlídáme jejich nutriční vyváženost.

Ze způsobů přípravy jídel upřednostňujeme vaření, dušení a zapékání, které jsou pro seniory nejvhodnější.

Důležitý je také pitný režim seniorů, který pečlivě hlídáme, aby naši senioři nebyli ohroženi dehydratací, která se u seniorů často vyskytuje.


Důležitým faktorem je poskytovat péči zachovávající důstojnost, identitu klientů, kontakt s jejich rodinou a kulturou, s

přihlédnutím k měnícím se potřebám každého jednotlivce. Cílem programu Bon appetit je umožnit klientům i pracovníkům zařízení dlouhodobé péče co nejlepší zážitek z jídla a

činností s ním spojených. Filozofie programu vychází z přesvědčení, že dobré jídlo je takové jídlo, které bylo připraveno s úctou k surovinám a které je podáváno s úctou ke

strávníkům.

Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí do našeho života mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich individuálních kulturních a sociálních rolí. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů. Jídlo ve společnosti milého člověka má léčivou moc.

Klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mají právo v nejvyšší možné míře žít normálním osobním a společenským životem. Ten zahrnuje také přípravu pokrmů, stolování, volný přístup k potravinám a sdílení jídla s bližními.

Zvláštní ohledy na potřeby lidí s demencí
Dopady postupujících kognitivních změn vyvolaných Alzheimerovou chorobou a s ní související problémy jako jsou dezorientace, ztráta paměti, problémy s vyjadřováním a další znevýhodnění dále prohlubují pocit osamocení a způsobují ztrátu důstojnosti a identity. Úbytek hmotnosti a potíže s přijímáním potravy patří k nejnepříjemnějším projevům Alzheimerovy choroby.

Problémy při jídle jsou způsobeny celou řadou faktorů. Každé stádium nemoci představuje pro nemocného i pro jeho pečovatele specifickou výzvu. Ohroženo je nejen tělesné zdraví. Jak postupující choroba narušuje důstojnost, vědomí „já“ a omezuje příležitosti k socializaci, ocitá se v nebezpečí rovněž emocionální rovnováha lidí s Alzheimerovou chorobou. Program Bon appetit se zabývá potřebami klientů i pečujících ve všech stádiích tohoto procesu.

Problémy s vnímáním znesnadňují zacházení s nádobím a příbory. Manipulovat s cukřenkami, slánkami a nádobkami na mléko je pro klienta stále obtížnější. Stává se, že naráží do nádobí svých sousedů u stolu, a jelikož není schopen věnovat patřičnou pozornost pocitům sytosti a hladu, buď zapomíná na hlad, nebo neustále touží po jídle. V pokročilejších stádiích nemoci může dojít k tomu, že klient nebude schopen sedět za jídelním stolem.

Program Bon appetit nabízí pečujícím prostředky, s jejichž pomocí budou moci podporovat samostatnost klientů po co možná nejdelší dobu a které umožní klientům udržet si důstojnost a důvěru v ošetřovatele i v situaci, kdy jsou na nich fyzicky zcela závislí.