Služby

Domov pro seniory

Moderní domov pro seniory (DPS) v Dubí u Teplic je určen pro seniory ve věku nad 65 let, se sníženou soběstačností. DPS Pohoda klade velký důraz na propojení s přírodou svým umístěním v nádherné okolní krajnině.

Seniorcentrum Pohoda nabízí:

 • Sociálně zdravotní péči
 • Kvalitně vybavené pokoje
 • Volnočasové aktivity
 • Kvalitní stravování
 • Wellness rehabilitační procedury

Domov se zvláštním režimem

Moderní domov se zvláštním režimem pro seniory v příjemném prostředí domova blízko přírody v Dubí u Teplic pro osoby od věku 50 let s chronickým duševním onemocněním.

Služba je pro osoby s Alzheimerovo chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy nemocí omezujícími soběstačnost.

Důstojný život pro lidi s poruchami paměti, Alzheimerovo chorobou a dalšími chorobami díky 24 hodinové péči v příjemném prostředí.

Odborné sociální poradenství

Profesionální pomoc seniorům v řešení nepříznivých životních situacích.

 • Poskytneme přesné a věcné informace o právech klienta.
 • Doporučíme na koho se obrátit s navazující péčí, lékaře a odborníky.
 • Pomůžeme s vyžádáním příspěvků, s vyplněním žádostí a formulářů.
 • Snažíme se snižovat rizika sociálního vyloučení klientů i zmírňujeme dopad na okolí klienta.
 • Respektujeme práva a potřeby klientů.
 • Pracujeme v týmu.

Pečovatelská služba Pohoda

Sociální péči poskytujeme terénně i v domovech zákazníků. Je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním onemocněním, rodinám s dětmi i seniorům.

Služba je poskytována v domovech uživatelů, kde se mají pocit jistoty a bezpečí, jsou ve známém prostředí. Služba je poskytována individuálně. Ve spolupráci s dalšími komerčními subjekty pomáháme i s údržbou domácnosti.

Sociální péči v Teplicích a okolí, do 30 km, poskytujeme od pondělí do neděle, v čase 7:00–19:00.

Pečovatelská služba Šluknov

Harmonie o.p.s. pomáhá uživatelům zůstat co nejdéle ve svém přírozeném prostředí, doma. Pomáháme s osobní péčí i hygienou, zajišťujeme stravování a pomáháme s chodem domácnosti.

Sociální péči poskytujeme terénně i v domovech zákazníků. Je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním onemocněním, rodinám s dětmi i seniorům.

Sociální péči v městě Šluknov a okolí poskytujeme od pondělí do neděle, v čase 7:00–19:00. Služby lze hradit z příspěvku na péči.