Pečovatelská služba Harmonie ve Šluknově

Centrum Pečovatelské služby Harmonie

Poskytovatel:

Vaše Harmonie o.p.s

IČO: 22794581

Adresa: Sídliště 1019, 407 77 Šluknov

Tel.: +420 777 66 55 71 / sociální pracovnice

WWW stránky: sidliste-slunecnice.cz

E-mail:  info@sidliste-slunecnice.cz

Kdy můžete využít pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba Harmonie zajišťuje služby od PO do NE od 7:00 do 19:00 hod. 

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Úhrady za pečovatelskou službu dle ceníku:

Ceník pečovatelských služeb

Služby lze hradit z příspěvku na péči – pomůžeme zajistit.

Centrum pečovatelské služby Harmonie nabízí terénní sociální službu ve městě Šluknov pro osoby, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domácnost, využití volného času, kontaktu s komunitou, jsou sníženy z důvodu snížení soběstačností z důvodu věku, chronického nemocnění, nebo zdravotního postižení, nebo jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ale postačují jim prozatím terénní služby.

Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti.

Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů.

Poslání pečovatelské služby

Vaše Harmonie o. p. s. poskytuje pečovatelskou službu jako odbornou činnost, která umožňuje uživatelům setrvat co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném prostředí.

Při poskytování služby respektujeme osobnost uživatelů a klademe důraz na zachování jejich důstojnosti.

Cílové skupiny

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Senioři

Jak požádat o poskytnutí pečovatelské služby

Pečovatelská služba se poskytuje na základě požadavku (žádosti) občana nebo jeho zákonného zástupce, po provedení sociálního šetření a uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, popř. jeho zákonným zástupcem.

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby nás může kontaktovat:

 • telefonicky: +420 777 66 55 71
 • elektronicky: vase.harmonie@seznam.cz
 • osobně na adrese: Sídliště 1019, 407 77 Šluknov

Jaké služby nabízíme?

Základní služby:
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko či vozík)
 • Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • Pomoc při zachování chodu domácnosti (běžný úklid, zajištění velkého úklidu – mytí oken apod., nákupy, praní prádla, žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy)
 • Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřad, k lékaři apod.)
Fakultativní služby:

Jsou doplňkové služby, které jsou poskytovány, dle požadavku klienta a pokud je to v momentálních možnostech poskytovatele.

 • vyřizování telefonem, dohled nad užitím léků, poskytnutí úklidového prostředku apod.

 

Těšíme se na Vás!