Ceník

ROZPIS MĚSÍČNÍHO POBYTU při poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

UBYTOVÁNÍ    30x 305,-          9150,-

STRAVOVÁNÍ  30x 255,-         7 650,-

Ceny od 1.1.2024

Pro podrobnější informace si otevřete ceník 

Příspěvek na péči se nezahrnuje do úhrady za pobyt a stravu, náleží vždy organizaci za poskytovanou péči o seniora.

Ceník je platný pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich zdravotní, psychickou či finanční situaci ve všech krajích ČR.

Seniorcentrum Pohoda je nestátní nezisková organizace. Abychom mohli poskytovat sociální služby pro seniory v kvalitě, která je v naší zemi ojedinělá, získáváme finance na provoz z několika různých zdrojů. Tento systém nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory.

Prostřednictvím tzv. vícezdrojového financování  zajišťuje Seniorcentrum Pohoda finanční prostředky na svůj provoz z veřejných prostředků, příjmů od klientů, darů od jednotlivců a společností, nadací a nadačních fondů a dalších. 

Hlavní zdroje příjmů:

  • Dotace z veřejných zdrojů tvoří značnou část rozpočtu. Účastí na dotačních výzvách se snažíme získat finanční zdroje na zajištění provozu organizace a zvýšení kvality péče o klienty.
  • Tržby za sociální služby jsou tvořeny platbami klientů za ubytování a stravu. Jejich výše je omezena zákonem a tudíž stačí pokrýt pouze třetinu nákladů na péči.
  • Dary jsou pro fungování Seniorcentra Pohoda nepostradatelné a podporují nás takto jednotlivci, firmy, nadace a nadační fondy.
  • Na podpoře kvalitní péče v Seniorcentru Pohoda se také významnou měrou podílejí svými dary rodiny klientů.