Domov se zvláštním režimem

dům pro seniory se zvláštním režimem

Moderní domov se zvláštním režimem pro seniory v příjemném prostředí domova blízko přírody v Dubí u Teplic.

Pro koho je domov se zvláštním režimem určen:

  • Osoby ve věku od 50 let, které mají chronické duševní onemocnění.
  • Služba je určena seniorům s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  • Režim péče je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto  osob.

Pro koho není domov se zvláštním režimem určen:

  • osobám, které nespadají do uvedené cílové skupiny
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení
  • osobám s akutním infekčním onemocněním

Poslání domova se zvláštním režimem:

Posláním našeho domova se zvláštním režimem je umožnit seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí či jiným typem stařecké demence spojenými s poruchami orientace a paměti, prožít důstojný život za zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Krásné okolí domova pro seniory

Dům se zvláštním režimem pro seniory Pohoda klade velký důraz na spojení seniorů s přírodou, nádherná okolní krajina nám pomáhá k vytvoření nového „domova“ pro naše uživatele. Dlouholeté zkušenosti zaměstnanců garantují našim uživatelům zajištění péče na vysoké úrovni, orientované na individuální potřeby každého z nich.

V domově důchodců se zvláštním režimem úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří nám pomáhají vytvářet pro naše uživatele podnětné prostředí pro nový domov svého příbuzného, vytváříme s nimi individuální plány pro kvalitní péči a podporu.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ


[template id=“4188″]


Adresa zařízení:Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 – Pozorka (okres Teplice)
Telefon:+ 420 471 21 20 09, + 420 777 66 55 59
E-mail:info@seniorcentrum-pohoda.cz
Vedoucí služby:Hana Zeithammerová, info@seniorcentrum-pohoda.cz
Sociální pracovník:Lenka Nováčková, DiS., Barbora Tošnerová, Dis. socialni@seniorcentrum-pohoda.cz
Kapacita:28 lůžek
Působnost:Všechny kraje ČR a hlavní město Praha
Provozní doba:nepřetržitě
Identifikátor sociální služby:3293142

Naše cíle:

  • Zajištění bydlení v důstojném a bezpečném prostředí s kvalitní zdravotně-ošetřovatelskou a sociální péčí.
  • Podpora uživatele v soběstačnosti.
  • Spokojenost uživatelů.
  • Motivace a zapojení uživatele do aktivizačních činností.

Sledujte nás také na facebooku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *