Biblioterapie

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Měla by sloužit i k rozvoji lidské osobnosti. Často se zaměňuje za čtenářství, které ovšem má rozvíjet především informační gramotnost, nikoliv léčit a podporovat. U nás využíváme jak skupinovou biblioterapii ve společených prostorách klubovny – čtenářské koutky, tématické předčítání, tak individuální biblioterapii u lůžka či na pokoji uživatele.