Canisterapie v domově pro seniory

CANISTERAPIE v domově pro seniory je podpůrná terapie se psy, která se používá ke zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů a nemocných lidí.

Všechny typy canisterapie jsou vhodné pro naše klienty. Kromě pozitivních psychologických účinků, canisterapie pomáhá léčit specifické zdravotní problémy.

Jak léčba Canisterapií v domově pro seniory působí?

  • rozvíjí hrubé a jemné motorické dovednosti,
  • podporuje verbální a neverbální komunikaci,
  • rozvíjí orientaci v prostoru a čase,
  • pomáhá při soustředění a tréninku paměti,
  • rozvíjí sociální cítění, vnímání a emoční složku,
  • působí také v oblasti rozvoje motorických dovedností s charakteristikou rehabilitační práce, polohování a relaxace,
  • zároveň má velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.

Naši terapeuti

Sociální pracovnice Bc. Pavla Šulcová a její pes Bajka absolvovali canisterapeutické testy. 

Bajka složila všechny zkoušky a testy na 100% . Je to naprosto bezkonfliktní, mazlivý pes, který se narodil, aby lidi potěšil a pomohl jim s různými zdravotními nebo psychologickými problémy.

Podívejte se, jak probíhá canisterapie v našem domově:

Fotogalerie: listopad 2019, červen 2019, duben 2019