Vnitřní prostory


Wellness


dům s pečovatelskou službou Teplice

Pokoj pro hosty

 


Canisterapie září 2017

  Jak probíhá canisterapie v domově pro seniory si přečtěte tady.


ergoterapie u seniorů

Ergoterapie

V našem domově pro seniory používáme jako jednu z metod pro uchování psychického zdraví seniorů také ergoterapii pro seniory. Ergoterapie pomocí…


CANISTERAPIE skupinová

V únoru jsme měli tu čest přivítat pejsky na skupinové petterapii v našem Seniorcentru.


Kiwanis panenky

I naše Seniorcentrum se zapojuje do projektu „Kiwanis panenka“, který již 15 let pomáhá nemocným dětem v nemocnicích překonat pocit osamění…


Biblioterapie

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Měla by sloužit i k rozvoji lidské osobnosti. Často se zaměňuje…


Kognitivní rehabilitace-trénování paměti

Rehabilitace kognitivních funkcí se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění pozornosti, myšlení,…


Kinezioterapie-pohybové aktivity

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie. K dosažení léčebných výsledků využívá…