Ceník

ROZPIS MĚSÍČNÍHO POBYTU při poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

UBYTOVÁNÍ   30×210,-         6 300,-

STRAVOVÁNÍ 30×170,-         5 100,-

odvoz komunálního odpadu       40,-

užívání elektrospotřebičů           40,-

vedení depozitního účtu             40,-

sponzorský dar na financování zdravotních, kulturních a sociálních potřeb uživatele ve výši 4 500,- měsíčně

Celková měsíční úhrada za osobu ve dvoulůžkovém pokoji tedy činí 16 020Kč měsíčně.

 

Příspěvek na péči se nezahrnuje do úhrady za pobyt a stravu, náleží vždy organizaci za poskytovanou péči o seniora.

Ceník je platný pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich zdravotní, psychickou či finanční situaci ve všech krajích ČR a hlavního města Prahy.

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 

CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE

Ceník rehabilitačních služeb

Ceník fakultativních služeb