Ceník

ROZPIS MĚSÍČNÍHO POBYTU při poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

UBYTOVÁNÍ    30x 210,-          6 300,-

STRAVOVÁNÍ  30x 170,-          5 100,-

odvoz komunálního odpadu          40,-

užívání elektrospotřebičů              40,-

vedení depozitního účtu                40,-

 

Příspěvek na péči se nezahrnuje do úhrady za pobyt a stravu, náleží vždy organizaci za poskytovanou péči o seniora.

Ceník je platný pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich zdravotní, psychickou či finanční situaci ve všech krajích ČR a hlavního města Prahy.

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 

CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE

Ceník rehabilitačních služeb

Ceník fakultativních služeb