Metoda Montessori pro seniory Teplice

Metoda Montessori pro seniory Teplice je novinka, kterou klienti milují! Montessori metoda pomáhá v boji proti rozvoji demence a Alzheimerovy choroby.

Použití metody Montessori jako terapie v péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou je novinkou, kterou jsme si vybrali díky vynikajícím výsledkům ze zahraničí. 

Roky výzkumu Dr. Cameron Camp, průkopník této metody ve spolupráci se staršími lidmi, ukazuje, že proces demence lze výrazně snížit, zachovat úroveň kognitivních a motorických funkcí a v některých ohledech dokonce zlepšit.

Montessori metoda pomáhá u pacientů s Alzheimerovou chorobou

metoda montessori pro seniory Teplice

Metoda Montessori je známá po celém světě pro rozvoj dovedností dětí. Vědci prokázali, že stejné principy, které pomáhají dětem dobře fungují také u pacientů s Alzheimerovou chorobou. 

Tato metoda nabízí změnu v pohledu na starší osoby. Inspirovaná přístupem italského lékaře Marie Montessori se nezaměřuje na to, co lidé nemohou udělat, ale staví na věcech, které je stále schopen

Pomozte mi to udělat sám

Metoda Montessori je založena na principu „pomozte mi to udělat sám“. Orientovat se na schopnosti, které člověk ještě neztratil, a začít s nimi za účelem integrace sebevědomí, důstojnosti, touhy komunikovat. To je princip Montessori metody, se kterou již pracujeme v našem domovu pro seniory Pohoda.

Klienti se učí znovu zvládat jednoduché úkony, například krájení, zapínání knoflíků apod. Získávají tak větší sebedůvěru a samostatnost.

Tato metoda je založena na komunikaci a práci s dotyčnou osobou, takže vrací své místo ve společnosti, pocit, že je pro někoho užitečný. Sledujeme, na co lidé mohou reagovat, a odtud začneme znovu rozvíjet své dovednosti. 

I lidé s demencí se mohou stále učit

Lidé s demencí se mohou stále učit! Montessori metoda je metoda, která dává nemocným příležitost být opět úspěšní, zapojit se, povzbudit a přinést radost do života.

Metoda montessori pro seniory Teplice

Jsme hrdí na to, že můžeme tuto terapii a postupy představit našim zákazníkům. Práce pacientů s klienty a systematická terapie může skutečně zlepšit kvalitu života pacienta bojujícího s Alzheimerovou chorobou.

Nezávazná rezervace ubytování