Domov pro seniory Teplice

Moderní domov pro seniory neboli také DPS v příjemném prostředí.

Pro koho je domov pro seniory určen, cílová skupina:

 • Seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pro koho není služba určena:

 • osobám, které nespadají do uvedené cílové skupiny
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které by narušovaly závažným způsobem kolektivní soužití
 • osobám s akutním infekčním onemocněním

Naše cíle

 • Zajištění bydlení v důstojném a bezpečném prostředí s kvalitní zdravotně-ošetřovatelskou a sociální péčí.
 • Podpora uživatele v soběstačnosti.
 • Spokojenost uživatelů.
 • Motivace a zapojení uživatele do aktivizačních činností.

Poslání

Posláním Domova pro seniory DPS je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, prožít důstojný život a zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Domov pro seniory dps Pohoda klade velký důraz na spojení seniorů s přírodou, nádherná okolní krajina nám pomáhá k vytvoření nového „domova“ pro naše uživatele. Dlouholeté zkušenosti zaměstnanců garantují našim uživatelům zajištění péče na vysoké úrovni, orientované na individuální potřeby každého z nich.

Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří nám pomáhají vytvářet pro naše uživatele podnětné prostředí pro nový domov svého příbuzného, vytváříme s nimi individuální plány pro kvalitní péči a podporu.

dodržování práv uživatelů

podpora vlastní vůle a přání uživatele

zajištění bezpečného prostředí

respektování individuality a soukromí uživatele

poskytování odborné a profesionální služby založené na týmové spolupráci motivovaného personálu

individuální přístup k uživateli, který vychází z jeho potřeb, cílů a schopností

Co nabízíme…

Sociálně-zdravotní péči

 • zdravotní a ošetřovatelská péče odpovídající zdravotnímu stavu uživatele, zajišťovaná zdravotnickým personálem, praktický lékař
 • úkony péče o vlastní osobu, úklid, praní, žehlení a opravy prádla
 • dohled odborných lékařů – psychiatrie, neurologie, urologie, oftalmologie, stomatologie aj.
 • bezbariérovost v celém objektu
 • péče o plně závislé seniory – hydraulický zvedák, centrální koupelna, koupací křeslo

Volnočasové a zájmové aktivity

 • denní pravidelné aktivity s terapeutickými prvky – kondiční cvičení s pomůckami, trénování paměti, soutěže, hry, malování, tvorba, čtení literatury a denního tisku, čajové a kávové dýchánky, odpolední kavárničku
 • kulturně-společenské aktivity – výlety do okolí, do obchodního centra za nákupy, kulturní akce pořádané u nás – vystoupení, grilování, tanec, hudba, zábava
 • kulturní programy, zájmové činnosti, promítání domácího kina, výlety
 • sociálně terapeutické a pedagogické činnosti, terapeuticko-formativní činnosti

Vybavení

 • pokoj – polohovatelné postele, signalizační zařízení, základní nábytek, balkon
 • Satelitní TV, telefon, přístroj pro zpětné volání a také internetové  bezplatné (wi-fi) připojení
 • společné prostory – aktivizační místnost, klubovna s TV a krbem, jídelna
 • na každém patře společná jídelnička, venkovní terasa se sezením
 • apartmány pro rodinné příslušníky

Stravování

 • stravujeme se v prostorné jídelně s hudbou a TV, dbáme na kulturu stolování a společenských návyků při jídle
 • naše moderní kuchyně zajišťuje celodenně chutné a rozmanité pokrmy, které jsou servírovány 5x denně pod odborným dohledem nutričního terapeuta, umíme upravit a uvařit stravu dle individuálního zdravotního stavu uživatele

Prostředí

 • rozlehlé zabezpečené bezbariérové venkovní prostory s terasou, altánem pro posezení, chovným rybníkem s koi kapry a kachnami, procházkovými stezkami, dančí oborou, záhonky pro pěstování květin, bylin a zeleniny
 • Velmi velký důraz je kladen na spojení domova s přírodou;
 • vlastní parkoviště pro rodinné příslušníky i uživatele přímo v areálu Seniorcentra
 • Sociální práci – asistence při styku s úřady, institucemi, základní sociální poradenství

Wellness rehabilitační procedury

 • Kneippův chodník  – nácvik chůze ve vodě
 • Perličková koupel – mobilní uživatel
 • Perličková koupel – imobilní uživatel
 • Tělesné skupinové cvičení ve vodě
 • Tělesné skupinové cvičení v prostoru
 • Klasická ruční masáž částečná
 • Klasická ruční masáž celotělová
 • Cvičení jednotlivce (stabilizace, mobilizace)
 • Rašelinové zábaly

Adresa zařízení:Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 – Pozorka (okres Teplice)
Telefon:+ 420 471 21 20 09, + 420 775 66 55 86
E-mail:info@seniorcentrum-pohoda.cz
Vedoucí služby:Hana Zeithammerová, info@seniorcentrum-pohoda.cz
Sociální pracovník:Lenka Nováčková, DiS., Jaroslava Čulíková, Dis. socialni@seniorcentrum-pohoda.cz
Kapacita:49 lůžek v Budově A a 21 lůžek v Budově B
Působnost:Všechny kraje ČR a hlavní město Praha
Provozní doba:nepřetržitě
Identifikátor sociální služby:DPS – 49: 1802108, DPS – 21: 1178898

Chcete vidět víc? Nově jsme pro vás připravili virtuální prohlídku