Canisterapie červen 2019

Jak probíhá canisterapie v domově pro seniory?