Vystoupení v době COVID

Navštívili nás tanečnice, aby nám udělali radost.