CANISTERAPIE skupinová

V únoru jsme měli tu čest přivítat pejsky na skupinové petterapii v našem Seniorcentru.