ergoterapie u seniorů

Ergoterapie

V našem domově pro seniory používáme jako jednu z metod pro uchování psychického zdraví seniorů také ergoterapii pro seniory. Ergoterapie pomocí…


Kiwanis panenky

I naše Seniorcentrum se zapojuje do projektu „Kiwanis panenka“, který již 15 let pomáhá nemocným dětem v nemocnicích překonat pocit osamění…


Biblioterapie

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Měla by sloužit i k rozvoji lidské osobnosti. Často se zaměňuje…


Kognitivní rehabilitace-trénování paměti

Rehabilitace kognitivních funkcí se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění pozornosti, myšlení,…


Kinezioterapie-pohybové aktivity

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie. K dosažení léčebných výsledků využívá…


Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebnou metodou, která využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Lze jí aplikovat jak v psychiatrii při chirurgických a stomatologických operacích jako…


Arteterapie

  Jedná se o výtvarné umění, zde rozumíme jak samotný proces tvorby, tak i jeho výsledek. Při této činnosti využíváme jednu…


Petterapie a Zooterapie