Mezigenerační setkávání

MEZI GENERACEMI – SENIOŘI A DĚTI

Senioři a děti jsou snad nejcitlivější vrstvou obyvatel. Děti začínají žít a teprve objevují svět kolem sebe, senioři prožili bohatý život a vědí něco o světě. Pokud se tyto dvě skupiny spojí, pak vzájemné působení jedné na druhou může být nedozírné.
Potřeba láskyplné péče, společnosti, starostlivosti a také určitá křehkost, a to jak duševní, tak tělesná – to je to, co mají děti a senioři společného. Obě skupiny potřebují, aby se o ně někdo zajímal, zabýval se jimi, věnoval se jim. A přitom se to dá tak krásně spojit – od toho jsou v domovech pro seniory dětské skupiny.

Jak dětská skupina pomáhá seniorům

Děti jsou teprve na počátku života. Nemají životní zkušenosti, svět teprve objevují a učí se žít. Žijí ve svém světě, hrají si, učí se a nemohou se dočkat, až se samy vydají do toho velkého světa tam venku a těší se na to, co je tam čeká. 

Senioři prožili bohatý život, mají spoustu zkušeností a krásných i těch méně příjemných zážitků. Jsou protřelí životem, který prožili a mají světu co sdělit. Spojit děti a seniory – vždyť se to přeci nabízí.
Děti a senioři si mají vzájemně co nabídnout. Společně strávený čas pak může udělat radost a zahřát u srdce obě strany. 
Děti jsou bezprostřední a upřímné, příliš je netrápí, co si o nich ostatní myslí. Mají energie na rozdávání a dokáží se smát skutečně od srdce.

Seniorům jen jejich společnost dokáže zvednout náladu a rozesmát je. Dokáží rozehnat jakýkoliv pocit osamění a nepříjemné myšlenky. Dokáží také u seniorů vyvolat vzpomínky na dětství a na období, kdy oni sami objevovali svět a byli stejně bezelstní a nevinní jako ony děti.


Senioři mohou dětem nabídnout přístav, svou náruč, svou moudrost a zkušenosti. Které dítě by nechtělo trávit čas s hodnou babičkou či hodným dědečkem, poslouchat jejich příběhy a pohádky, které dítě by neocenilo zábavnou hru, kterou mohou hrát společně?

Rodiče dětí bývají dlouho v práci a často nemají čas, děti dokáží ocenit každý okamžik, kdy jim někdo věnuje svůj čas. A vlastně to samé dokáží ocenit i senioři, ale jsou to jejich děti, které musí pracovat a často nemají čas.
To všechno si mohou děti a senioři vzájemně dát. Ať už se jedná o společnou činnost, či o pouhou přítomnost toho druhého. Pokaždé je záměr a výsledek stejný. Příjemný čas strávený v příjemné společnosti

Jak to chodí u nás? Přikládáme mezigenerační spolupráci hluboký význam, proto také provozujeme dětskou skupinu.

Senioři a děti se pravidelně scházejí a věnují se společným aktivitám, při kterých se opravdu skvěle baví. Spojujeme naši nejstarší generaci s tou nejmladší a vidíme veliké pokroky na obou stranách.

Obě skupiny společné aktivity skutečně baví a my vidíme velké pokroky na obou stranách. Odměnou nám je především úsměv na tváři našich klientů a kvalitní trávení volného času.