O službě

POSLÁNÍ

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnutí profesionální pomoci při řešení nepříznivé sociální situace u osob s projevy demence a u seniorů se sníženou soběstačností. Našim cílem je včasné zajištění služby, která vychází z potřeb klienta a umožnění klientům setrvání v jejich přirozeném prostředí. Naše pomoc je určena i pro pečovatele.

S čím můžeme pomoci:

 • s obnovením nebo upevněním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • doporučíme na koho se obrátit s navazující péčí
 • poskytneme přesné a věcné informace ohledně práv klienta (znění zákonů, právní úpravy, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů atd.)
 • pomůžeme s orientací v sociálních systémech
 • doporučíme různé odborníky, lékaře
 • řekneme jak a kde zažádat o příspěvky na péči
 • pomůžeme s vyplněním žádostí o příspěvky, různých formulářů, psaní dopisů apod.
 • vysvětlíme obsahy dokumentů
 • pomůžeme s komunikací s úřady a dalšími institucemi
 • doprovodíme nebo zastoupíme klienta na úředním jednání
 • zajistíme půjčení různých kompenzačních pomůcek
 • poskytneme cílené rady klientovi, strategie postupu, rozbor a nabídky alternativ pro řešení dané situace

Služba je poskytována bezplatně.

Odborné sociální poradenství poskytujeme v příjemném prostředí bezbariérových prostorů Seniorcentra Pohoda o.p.s., na adrese Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 – Teplice (90km od hlavního města Prahy) nebo v domácím prostředí klienta (dojezd do 30km). Odborné sociální poradenství je možné poskytnout telefonicky či elektronicky dle individuálních potřeb klienta a rozsahu pomoci.

V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací klienta, finanční půjčky, ubytování nebo stravování.

CÍLE SLUŽBY

 • snižování rizika sociálního vyloučení
 • zmírnění dopadu závislosti na další osoby a udržení klienta v jeho přirozeném domácím prostředí co nejdelší dobu
 • orientace v možnostech řešení své situace (u klienta nebo u osoby pečující)
 • soběstačnost klientů
 • porozumění svým právům

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Spolupráce s rodinou a pečující osobou
 • Podpora samostatnosti
 • Motivace klienta k aktivnímu řešení situace
 • Individuální plánování
 • Týmová spolupráce – spolupráce s jinými službami
 • Respektování potřeb klienta
 • Respektování lidských práv
 • Flexibilita

FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Informace – poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (znění zákonů, právní  úpravy, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty na další instituce, odborníky ve zdravotnictví atd.)

Rada – poskytnutí cílené rady na zakázku klienta, strategie postupu, rozbor a nabídky alternativ pro řešení dané situace.

Pomoc – praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů, podání (úřady, soudy atd.), vysvětlení obsahu dokumentů, pomoc a výpočty.

AsistenceDoprovázíme klienta mimo poradnu na oficiální jednání, sociální pracovník je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, je spíše morální oporou. Vyjednáváme v zájmu klienta s třetí stranou. Sociální pracovník může při udělení plné moci zastoupit klienta při úředním jednání.