Aktuálně

18. 9. 2018

21. září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby připadá každoročně na 21. záříAlzheimerova choroba (demence) je degenerativní onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Významně ovlivňuje kvalitu života nemocného. Člověk si nevzpomíná na to, co dříve znal, obtížně si vybavuje názvy předmětů a nezvládá obsluhu jednoduchých přístrojů například telefonování. Nepoznává členy rodiny, ukládá věci na neobvyklá místa a pak je nemůže najít, nepamatuje si, co říkal a stále dokola pokládá ostatním stejné otázky. Nemocný s demencí není schopen pochopit různé pojmy a plánovat. Ztrácí kontrolu nad svými náladami i pocity, může být netečný nebo podrážděný. Nedodržuje základní hygienické návyky, je inkontinentní. Nedokáže se obléknout, najíst ani vyjádřit a stává se zcela závislým na péči okolí. Onemocnění nepostihuje pouze pacienty v pokročilém věku, ale také mladší generaci. Příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zcela objasněny, a proto je důležité se z hlediska prevence zaměřit, jak tomuto závažnému onemocnění předcházet.

V Seniorcentru Pohoda poskytujeme sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem, která je určena právě osobám ve věku 50+, kteří trpí Alzheimerovou, nebo jinými typy demencí. Tuto službu poskytujeme celoročně celkem 26ti uživatelům.

Prevenci, která předchází, nebo jen částečně zpomaluje degenerativní proces, a je nyní hlavním osvětovým tématem v oblasti duševních poruch, řešíme v rámci své terénní a ambulantní formy poskytování sociální služby Odborného sociálního poradenství. Poskytujeme rady, informace a konkrétní postupy při řešení sociálně nepříznivé situace osob s demencí – diagnostika pomocí odborných testů, návaznost na odbornou lékařskou pomoc, poskytnutí informace o nemoci, její příznaky dle jednotlivých stadií, průběh nemoci, možnosti trénování paměti (kognitivních funkcí), konkrétní rady pomoci při péči v domácím prostředí nemocného, poskytnutí informací a rad při získávání kognitivních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu.

 Zaznamenali jste u sebe či u svých blízkých zhoršení paměti? Ovlivňuje selhávání paměti zásadním způsobem Vaše každodenní aktivity? Zapomínáte nedávné události a jména? Obtížněji se rozhodujete? Nebojte se…. Objednejte se na čísle 777 66 55 59 pro bezplatnou konzultaci u PhDr. Yvony Jungbauerové.


28. 3. 2018

Poděkování rodinného příslušníka za odborné sociální poradenství


1. 2. 2018

HAPPINESS MANAGER – manažer štěstí

Společným cílem manažerského týmu bylo zavést do praxe Happiness managera z řad vlastních zaměstnanců. Heppiness  manager je psycholog, filosof, pedagog, sociolog, personalista, terapeut, který si klade za cíle ve firmě:

Svobodu a kulturu v organizaci, procesy firemní kultury jsou postaveny na základě společně stanovené  vize a cíle naší organizace:

 • zajímá se o osobnost kandidáta na pracovní pozice a snaží se zjistit, jestli zapadne do týmu a ztotožní se s naší firemní kulturou,
 • je psychologem mezilidských vztahů v pomáhajících profesích,
 • udržuje v organizaci dobrou náladu i ve vypjatých situacích,
 • pomáhá s motivací zaměstnanců, pravidelně hodnotí spolupracovníky, zadává úkoly i nastavuje procesy komunikace mezi kolegy, zároveň díky přímému vlivu na spokojenost zaměstnanců zvyšuje jejich angažovanost a motivaci a snižuje fluktuaci,
 • vytváří „Happy plány“ pro spokojenost našich zaměstnanců, k důležitým rituálům patří oslavy, večírky a podobné aktivity,
 • vytváří rituály firemní kultury pro kolegy, které jsou zaměřené i na pořádání volnočasové i vzdělávací akce, vybírá pro ně zajímavé konference, semináře, kurzy, stáže, snaží se zlepšit pracovní prostředí a hledá příležitosti pro inovace ve firemní kultuře,
 • je zpovědníkem a tmelícím prvkem.

Manažer štěstí často dokáže vysledovat negativní trend v organizaci ještě dříve, než dojde ke konfliktní situaci, která má za následek hádky, spory, výbuchy nekontrolovatelných emočních projevů, a proto je nutné, aby se lidem na napříč celé organizace dostávaly informace.   Máme nastavené otevřené celofiremní porady a pravidelné brífinky, kde společně sdílíme úspěchy i chyby a učíme se, jak je neopakovat. S tím souvisí i větší zapojení lidí do společných aktivit v práci i mimo ni, což vytváří prostor pro neformální komunikaci i ventilování stresu.


2. 1. 2018

DAR – HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK

Začátkem nového roku jsme měli tu čest převzít významný dar od firmy DMA Praha, s. r. o. v podobě mobilního pojízdného hydraulického zvedáku pro imobilní uživatele našich sociálních služeb, který výrazně usnadní našemu ošetřovatelskému týmu vykonávání úkonů péče o vlastní osobu, zejména pak v oblasti hygieny a mobility. Zároveň umožní našim klientům jistotu, bezpečnost a pohodlí ku prospěchu kvalitně poskytované péče.

Tímto velmi děkujeme firmě DMA Praha za poskytnutí této nepostradatelné kompenzační pomůcky, ale i kvalitní a podnětné zaškolení…


ZÍSKALI JSME ERGONOMICKÉ KŘESLO  

Tímto velmi děkujeme nadaci Olgy Havlové VÝBOR DOBRÉ VŮLE za dar v hodnotě 50 000Kč – čímž je ergonomické koupací křeslo, které pomáhá našim uživatelům zachovat důstojnost a pohodlí při péči v osobní hygieně, a zároveň díky němu usnadňuje našemu ošetřujícímu personálu fyzicky náročnou práci při přesouvání těžších osob u koupání. Křeslo jsme začali okamžitě využívat, a to denně u cca 15ti uživatelů sociálních pobytových služeb. Ještě jednou děkujeme za podporu.

19206271_10203275061914501_1418362021_n


SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KIWANIS PANENKU

S obrovskou radostí oznamujeme, že jsme v soutěži o nejkrásnější Kiwanis panenku vyhráli krásné druhé místo! Děkujeme našim uživatelům, paní Jobové, paní Telínové, paní Milostné, paní Sovové a panu Muselovi a zároveň jim gratulujeme k úspěchu.

kiwanis-soutez

letak-soutez-kiwanis-ubytovanii

kiwanis-soutez

kiwanis-soutez-2


HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

Naše Seniorcentrum uvítá dobrovolníky, tedy osoby, které by věnovat kousek svého volného času seniorům podle individuálních představ jednotlivých uživatelů – např. společné luštění křížovek, čtení na pokračování, procházky po okolí, povídání, trénování paměti… atd. Pokud máte zájem stát se naším dobrovolníkem, kontaktujte prosím sociální pracovnici na čísle:+420 471 212 009 nebo +420 777 66 55 86.

Rozšiřte náš tým dobrovolníků, kteří přináší pro společnost význam především v tom, že podporují občanskou aktivitu a zapojují občany do tvorby jejich vlastního životního prostoru. Dobrovolnictví udržuje a posiluje takové lidské hodnoty, jakou jsou soudržnost, zájem o druhé a služba jiným, propojení lidí navzdory rozdílům.

Dobrovolnictví – je neplacená, vědomá a svobodně zvolená činnost, kterou může vykonávat kdokoliv.

 Kdo bývá nejčastěji dobrovolníkem?

 • studenti
 • důchodci
 • ženy na mateřské dovolené
 • nezaměstnaní

Smyslové terapie

Zahradní terapiedsc01138

Máme velkou  prostornou zahradu se vzrostlými stromy, rybníkem a dančí oborou. V letním období jsme dále společně budovali na přání konkrétních uživatelů zeleninové, květinové a bylinkové záhony. Snažili jsme se pracovat s příběhem jednotlivých uživatelů tak, abychom vytvořili vstřícné, rodinné prostředí. Drobné manuální práce na zahradě, výsadba okrasných truhlíků do oken a na terasu, výsadba bylinkové zahrádky a zeleniny patří mezi smysl plnou aktivitu, jejímž prostřednictvím uživatelé načerpali sílu, energii a radost z vykonané činnosti. Podzimní krása zahrady je pro všechny jedna z další formy podpůrné terapie, a tím je relaxace a smyslová terapie. Při pohledu na kvetoucí zahradu stimulujeme všechny smysly. Děkujeme všem rodinným příslušníkům, uživatelům domova, zaměstnancům a zřizovateli za vytvoření domácího rodinného prostředí, které můžete shlédnout v naší galerii.dsc01141

PhDr. Yvona Jungbauerová – vedoucí Seniorcentra

 

 

 

 

 

Reminiscenční a validační terapie

Reminiscenční terapie a validace patří též ke smyslové aktivizaci, kterou provádíme individuálně a skupinově s uživatelem.  Jedná se o vzpomínkovou terapii, kdy si člověk přirozenou formou vybavuje vzpomínky. Vzpomínání a vzpomínky jsou přirozenou duševní činností člověka. Z mé vlastní zkušenosti vím, že vyprávěním můžeme objevit úžasné lidské příběhy, které můžeme společně zpracovat v biografii, která nám pomůže mnoho věcí a souvislostí pochopit při péči o naše uživatele s onemocněním Alzheimerovy choroby. Prostřednictvím zřizovatele a spolupracovníky se nám podařilo vybavit vnitřní prostory starožitným, masivním barokním nábytkem a předměty z druhé poloviny 20 století. Reminiscenční terapie je součástí konceptu smyslové aktivizace, která je nedílnou součástí komplexní péče o uživatele sociálně pobytové služby domova pro seniory a se zvláštním režimem.

Bc. Tereza Nétková, Dis. – sociální pracovnice

Zooterapie

Jedná se o léčbu pomocí zvířecích miláčků. Mezi zvířaty chovanými doma a člověkem existuje od nepaměti vzájemný vztah a pro osoby se syndromem demence je touto pouto ještě silnější. Zvířecí kamarád je především vynikající prostředek ke komunikaci, a to jednak mezi člověkem s demencí a právě oním zvířetem (verbální, později třeba nonverbální), ale i mezi uživateli navzájem. Mohu jenom potvrdit, že zvíře je vynikajícím a jedinečným prostředníkem k navazování komunikace mezi uživatelem a terapeutem. Zvíře ale neslouží u osob s demencí jen k navázání komunikace, nesporným přínosem je také působení na všechny smysly uživatele. Též se věnuji plně imobilním uživatelům v tě žkém stádiu nemoci Alzheimerovi choroby, tak že zvířecího kamaráda přikládám na lůžko. Výsledkem našeho společného setkávání je vyvolání emočních procesů a mnohdy i jinak „zapomenutou“ komunikaci verbální. Zvířecí kamarády můžete shlédnout v naší galerii.

Bc. Ivona Kolmanová – sociální pracovnice