Zábava v lednu


Rehabilitační cvičení


Dubnové výlety za nákupy


Canisterapie

 


Ergoterapie


Kavárna – posezení, povídání, reminiscence (vzpomínání)


Společenské hry


Společenské dění v Seniorcentru


Kiwanis panenky

I naše Seniorcentrum se zapojuje do projektu „Kiwanis panenka“, který již 15 let pomáhá nemocným dětem v nemocnicích překonat pocit osamění…


Biblioterapie

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Měla by sloužit i k rozvoji lidské osobnosti. Často se zaměňuje…